Proudly supported by the European Union:

Title: ,,Rozwinięcie potencjału rynkowego technologii wzrostu
materiałów i surowców SCOBY w regionie Polski Wschodniej."

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 -2020
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Projekt nr POPW.01.01.02-06-00004/20 

FE_POPW_poziom_engl-1_rgb.jpg

Zapytanie o cenę. 06.05.2022, Puławy

 

MakeGrowLab sp. z o. o. Serdecznie zaprasza do skladania ofert droga poczty elektronicznej: rozajanusz@makegrowlab.com do 16 maja, godzina 9:00.

Zamówienie może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości świadczenia.
Calosc dokumentu w zalaczniku ponizej.

Przedmiot zamówienia

  1. Mikroskop wraz akcesoriami i odczynnikami.

Kody CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)