Proudly supported by the European Union:

Title: ,,Rozwinięcie potencjału rynkowego technologii wzrostu
materiałów i surowców SCOBY w regionie Polski Wschodniej."

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 -2020
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Projekt nr POPW.01.01.02-06-00004/20 

FE_POPW_poziom_engl-1_rgb.jpg