top of page

Proudly supported by the European Union:

Title: ,,Rozwinięcie potencjału rynkowego technologii wzrostu
materiałów i surowców SCOBY w regionie Polski Wschodniej."

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 -2020
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Projekt nr POPW.01.01.02-06-00004/20
 

Celem projektu jest komercyjny rozwój technologii SCOBY oferowanej przez MakeGrowLab i wdrożenie modelu biznesowego do działalności firmy połączonego ze zwiększeniem sprzedaży produktów. Rezultatem projektu będą: SCOBY packaging material (biodegradowalne opakowania i tekstylia) i TransLeather (wegańska alternatywa skóry naturalnej). Ubocznymi produktami technologii SCOBY są mikroorganizmy, które również planuje się wykorzystać jako surowce w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. W ramach projektu MakeGrowLab planuje: 1) dostosowanie przestrzeni produkcyjnej do wymagań HACCP/GMP do produkcji żywności w celu otrzymania zgody na kontakt z żywnością̨ materiału (przygotowanie modelowej demonstracji produkcji opakowań́ w zakładach produkcji żywności); 2) uzyskanie gotowości licencyjnej (poszerzenie oferty dla licencjobiorców i popularyzacja koncepcji produkcji o obiegu zamkniętym); 3) zwiększenie sprzedaży i pierwsze wdrożenia produktów. W projekt będą zaangażowani założyciele spółki w roli Kierownika produktu (Magdalena Róża Rutkowska) i Kierownika ds. rozwoju (Robert Josh Brito). Planuje się także zatrudnienie: Menadżera R&D, Asystenta R&D, Technika produkcji, Designera i Koordynatora operacyjnego. Po zakończeniu inkubacji start-up pozyskał zamówienia na pilotażowe wdrożenia, nowych klientów R&D, zakupił główne sprzęty do pilotażowej produkcji (autoklaw z mieszalnikiem 200 L, inkubator, suszarnia, zbiorniki fermentacyjne), wyposażenie biurowe oraz przygotował i zabezpieczył fundusze na wniosek o przyznanie patentu w Polsce. Spółka zapewniła sobie rozpoznawalność i bazę klientów dzięki obecności w mediach krajowych i międzynarodowych (200 artykułów), udział w konkursach i konferencjach i aktywność na własnych kanałach. Projekt będzie kontynuowany w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, w siedzibie wschodniego akceleratora biznesu, gdzie obecnie start-up prowadzi swoją działalność.


 

Całkowita wartość projektu: 1 264 412,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 998 778,90 PLN

LOGO EU
bottom of page