We are proudly realizing projects supported by European Union:

Title: ,,Rozwinięcie potencjału rynkowego technologii wzrostu
materiałów i surowców SCOBY w regionie Polski Wschodniej."

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2O14 -2O2O
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Projekt nr POPW.01.01.02-06-00004/20 

Ogloszenia ofert

We consult, design and produce 

bio-materials for mission-driven companies. Our goal is to mimic the symbiotic processes of nature,

to not pollute the environment but enrich it instead.